Wniosek o wydanie Siedleckiej Karty Miejskiej (SKM)
„bilet okresowy” i „elektroniczna portmonetka”

SKM „na okaziciela” wykupisz w COK MPK przy ul. Starzyńskiego 20.

papierowy     elektroniczny

pobierz wniosek o wydanie SKM:

DOC       PDF

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do siedziby MPK Siedlce przy ul. Starzyńskiego 20. W przypadku korzystania z biletu ulgowego należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający prawo do ulgi.

Imię *
Nazwisko *
Pesel *
Adres zamieszkania:
Ulica/miejscowość *
nr domu *
nr mieszkania
Kod Pocztowy *

Poczta *
 
E-mail (opcjonalnie)
Podając adres e-mail zostaniesz powiadomiony o dacie odbioru SKM w wybranym punkcie na terenie Siedlec.
Numer telefonu (opcjonalnie)

Numer telefonu posłuży do ewentualnych wyjaśnień dotyczących wniosku. Na ten numer otrzymasz również SMS z powiadomieniem o dacie odbioru SKM.

Punkt odbioru SKM *
Karty z ulgą wydawane są wyłącznie w COK MPK.

Strefa *


Rodzaj karty *

Wybierz grupę, do której się kwalifikujesz *

cennik biletów

przeczytałem i akceptuję zasady wyrabiania i użytkowania SKM